Montaż paneli

UKŁADANIE paneli laminowanych

KROK 1:
Pierwszy rząd
Krawędź z piórem skierować w stronę ściany. Pozostała część elementu (przynajmniej 30 cm) z pierwszego rzędu może posłużyć za pierwszy panel drugiego rzędu.

KROK 2:
Drugi rząd
Element z piórem wsunąć w wyżłobienie pierwszego, ułożonego rzędu pod kątem 30°.

KROK 3:
Położyć panel na płasko, docisnąć panel w dół i gotowe!
ŁĄCZENIE OD STRONY CZOŁOWEJ PANELA
Krótkie krawędzie lekko docisnąć gumowym białym młotkiem do montażu - jeśli panele zostały prawidłowo zamknięte będą zupełnie płasko ułożone na podłodze.
Dokładna instrukcja układania paneli w punkcie 3.


1. NARZĘDZIA MONTAŻOWE DO UKŁADANIA PODŁÓG DESIGNline CONNECT ®
Do układania podłogi będą potrzebne Państwu następujące narzędzia:
nóż do cięcia z ostrzem trapezowym gumowy młotek z białą główką ołówek/inne narzędzie do rysowania miarka kliny dystansowe
2. PRZYGOTOWANIE ORAZ WAŻNIEJSZE INFORMACJE PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU
2.1. SPRAWDZENIE TOWARU
Przed montażem należy przejrzeć dokładnie panele czy nie występują na nich wady i czy towar jest pełnowartościowy. Gwarancja nie obejmuje paneli, które zostały już pocięte albo położone. Zgodność kolorystyki paneli może zostać potwierdzona jedynie podczas dostawy.
2.2. AKLIMATYZACJA
Proszę przeprowadzić przed montażem aklimatyzację paneli DESIGNline CONNECT ® przez co najmniej 12h.
2.3. TEMPERATURA POMIESZCZENIA
Podłoga DESIGNline CONNECT ® powinna zostać ułożona w temperaturze pokojowej od 18°C do 25°C. Temperatura podłoża nie może być niższa niż 15°C.
2.4. PRZYGOTOWANIE POSADZKI
Podłoże musi być równe, twarde, suche oraz musi zostać przygotowane wg normy DIN 18365. Nierówności podłogi nie mogą być większe niż 3 mm/1m² (norma DIN 18202, „Tolerancja w budownictwie”, tabela 3, rząd 4). Wykładziny i podkłady filcowe muszą zostać usunięte przed montażem podłogi. Zasadniczo zaleca się usunięcie wszystkich starych pokryć podłogowych.
2.5. UKŁADANIE MATY PODKŁADOWEJ Silent COMFORT
Zalecamy ułożenie materiału podkładowego Silent COMFORT, który jest wyprodukowany przez firmę Windmöller Flooring.
Zalety maty podkładowej Silent COMFORT: wyrównanie różnic wysokości podłoża (np. przy układaniu na płytkach ceramicznych, podłogach drewnianych itp.) wytłumienie odgłosów chodzenia optymalizacja antypoślizgowości przy układaniu powierzchni wystawowych (np. wydzielonych powierzchni sprzedażowych oraz powierzchni w centrach handlowych, hipermarketach itd.) minimalizacja odgłosów, które mogą powstać na skutek pozostawionego na posadzce brudu, pyłów podniesienie komfortu montażu paneli podłogowych oraz komfortu chodzenia
Mata Silent COMFORT jest absolutnie konieczna do ułożenia na: podłodze laminowanej/parkiecie równej podłodze kamiennej, marmurowej, płytkach kamionkowych płytkach ceramicznych (fuga: szerokość <5 mm, głębokość: < 2mm) panelach winylowych idealnie równych powierzchniach z jastrychu: nowego lub odnowionego jako materiał podkładowy pod podłogi winylowe DESIGNline CONNECT ®
3. UKŁADANIE PODŁOGI DESIGNline CONNECT®
3.1. KIERUNEK UKŁADANIA
Proszę układać panele zawsze w kierunku od lewej strony do prawej, pamiętając o tym, aby boki z piórem skierowane były w stronę ściany. Panele podłogowe najlepiej układać równolegle do głównego źródła światła. Jeśli panele są układane w wąskim i długim pomieszczeniu, a chcielibyście Państwo zwiększyć stabilność podłogi, należy ułożyć je w kierunku podłużnym.
3.2. PLANOWANIE FUG DYLATACYJNYCH
Za pomocą klinów dystansowych należy zaplanować szczeliny dylatacyjne tak, aby miały wymiary przynajmniej 5 mm.
Rada: pozostała część panela może posłużyć jako szczelina dylatacyjna.
Proszę uwzględnić minimum 5 mm fugi dylatacyjnej we wszystkich kierunkach w odniesieniu do punktów mocowania tj. wokół rur, ościeżnic drzwiowych itd. Ten konieczny odstęp dylatacyjny – 5mm – nie może zostać wypełniony silikonem lub kablem elektrycznym.
3.3. MOŻLIWOŚĆ UŻYWANIA SILIKONU W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH: POMIESZCZENIA O PODWYŻSZONYM POZIOMIE WILGOTNOŚCI:
W pomieszczeniach o podwyższonym poziomie wilgotności, których wielkość maksymalna wynosi 10 m² jak np. łazienka albo kuchnia, istnieje możliwość wypełnienia silikonem szczelin krawędziowych tak, aby uniemożliwić wnikanie wody pod panele podłogowe. Szczeliny dylatacyjne we wszystkich większych pomieszczeniach należy najpierw zakleić szczelną taśmą dylatacyjną, a potem uszczelnić masą silikonową i/lub zamontować listwę cokołową z gumową uszczelką.
METALOWE OŚCIEŻNICE DRZWIOWE:
W wypadku metalowych ościeżnic drzwiowych, których nie da się skrócić, zalecany jest odstęp dylatacyjny 3 mm, może on zostać wypełniony silikonem. Jeśli ościeżnice drzwiowe mogą zostać skrócone, proszę pamiętać o pozostawieniu 5 mm odstępu.
3.4. UKŁADANIE
Pierwszy panel z pierwszego rzędu ułożyć krawędzią z piórem do ściany, następnie można układać resztę paneli. Należy zwrócić uwagę na to, aby styki czołowe zostały prawidłowo połączone na pióro i wpust, później zatrzasnąć elementy zwiększając siłę nacisku lub delikatnie uderzając białym młotkiem gumowym. Proszę wsunąć pozostałą część pierwszego rzędu (przynajmniej 30 cm) w wyżłobienie dłuższego boku panela ułożonego już rzędu pod kątem 30°, a następnie delikatnie docisnąć w dół. Następny element wsuwamy pod kątem 30° stroną czołową możliwie jak najbliżej w element pierwszego rzędu ułożony już płasko na podłodze dociskając go w dół. Taką technikę układania należy zastosować do wszystkich paneli.
Proszę zwrócić uwagę na to, aby krawędzie czołowe były przesunięte przynajmniej 30 cm w bok w stosunku do krawędzi rzędu pierwszego w celu osiągnięcia optymalnego ułożenia paneli. Układając ostatni rząd należy uwzględnić odstęp od ściany i oznakować panel w odpowiednim miejscu do przycięcia. Ostatni rząd paneli powinien odpowiadać przynajmniej połowie szerokości panela. Proszę pozostawić fugę dylatacyjną wielkości 5 mm.
3.5. PROFILE PRZEJŚCIOWE
W pomieszczeniach, w których niepodzielona powierzchnia wynosi ok. 200 m², można układać panele bez profili dylatacyjnych (dotyczy to pomieszczeń o minimalnych wymiarach 10 m x 20 m). W przypadku pomieszczeń bardzo wąskich oraz dłuższych zaleca się ułożenie profili przejściowych. Powierzchnie, które są przedzielone elementami budowlanymi takimi jak np. filary, ścianki działowe, czy przejścia przez drzwi itd. powinny zostać oddzielone min. 5 mm szczelinami dylatacyjnymi na wysokości w/w elementów. Przy układaniu listew cokołowych, profili przejściowych oraz zakończeniowych należy pamiętać o tym, że nie wolno na stałe mocować listew ani profili do wykładziny podłogowej.
4. WAŻNE WSKAZÓWKI PRZY PRACACH WYKOŃCZENIOWYCH Usunąć klocki dystansowe Podłogi DESIGNline CONNECT ® nie mogą być przymocowane na stałe do podłoża pomieszczenia/ budynku. Podłogi DESIGNline CONNECT ® nie nadają się do klejenia do podłoża, do montażu na meblach ani na innych elementach wnętrz np. na ścianach. Poprzez zastosowanie skutecznych stref czyszczących wnikanie brudu zostanie wyraźnie zredukowane, a także częstotliwość czyszczenia znacząco spadnie. Pod meble ruchome należy stosować odpowiednie podkładki filcowe. Krzesła obrotowe powinny być wyposażone wyłącznie w rolki typu W (miękkie)


CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

DESIGNline CONNECT ® to wysokiej jakości, elastyczne panele podłogowe w formacie paneli podłogowych o różnej grubości warstwy użytkowej. We wszystkich kolekcjach warstwa wierzchnia impregnowana jest poliuretanem.
INFORMACJE OGÓLNE
Podłoga z kolekcji DESIGNline CONNECT ® powinna być systematycznie czyszczona według określonych wskazówek dotyczących sposobu i częstotliwości pielęgnacji oraz konserwacji. Poprzez zastosowanie skutecznych stref czyszczących wnikanie brudu zostanie wyraźnie zredukowane, a koszty czyszczenia znacząco spadną.
CZYSZCZENIE PODCZAS PRAC REMONTOWYCH
Kurz, piasek oraz inne pyłki najlepiej usunąć odkurzając lub zamiatając podłogę. Podczas trwających prac budowlanych ułożoną powierzchnię podłogi DESIGNline CONNECT ® należy chronić poprzez odpowiednie jej przykrycie.
ZAKOŃCZENIE PRAC BUDOWLANYCH
Po zakończeniu prac budowlanych należy usunąć luźne zanieczyszczenia (pyłki, kurz, brud) oraz wyczyścić podłogę za pomocą specjalnego środka czyszczącego przeznaczonego do elastycznych paneli podłogowych, jak np. preparat polimerowy CC-PU. Następnie podłoga musi zostać wytarta na mokro za pomocą jedynie czystej wody. Jeśli podłoga została wyczyszczona maszyną czyszczącą, zaleca się użycie czerwonych padów, np. firmy 3M.
CODZIENNA PIELĘGNACJA
Częstotliwość czyszczenia podłogi DESIGNline CONNECT ® jest zależna wyłącznie od potrzeb Klienta.
Luźne zabrudzenia mogą zostać usunięte odkurzaczem, szczotką lub przetarciem na mokro.
Do zmywania podłogi na mokro należy stosować ściereczki z mikrofazy albo mopy czyszczące. Przy silnych zabrudzeniach zaleca się umycie podłogi wodą ze specjalnym środkiem czyszczącym. Na koniec należy dokładnie umyć podłogę używając do tego jedynie czystej wody. Mechaniczne zabrudzenia np. ślady obcasów mogą zostać usunięte maszyną czyszczącą z miękkim padem, polecany jest czerwony pad firmy 3M.
SILNE ZABRUDZENIA
Czyszczenie mechaniczne podłogi DESIGNline CONNECT ® jest możliwe przy silnych i uporczywych zabrudzeniach. (punkt: zakończenie prac budowlanych). Użycie czerwonych padów, a także odkurzaczy wodnych ułatwia usunięcie bardzo silnych plam. Należy pamiętać o tym, aby podłoga została na koniec starta na mokro czystą wodą.
KONSERWACJA
Impregnowana poliuretanem warstwa wierzchnia służy jako ochrona podłogi DESIGNline CONNECT ® na czas transportu oraz układania i jest wystarczającym zabezpieczeniem do użytkowania podłogi w pomieszczeniach mieszkalnych. W celu zwiększenia ochrony podłogi w pomieszczeniach użyteczności publicznej należy stosować do pielęgnacji preparaty CC-PU. W zależności od zastosowania podłóg DESIGNline CONNECT ® zaleca się regularne kontrolowanie oznak zużycia powierzchni. Proszę zapoznać się z uwagami i zaleceniami producenta.
USUWANIE PLAM
Wszystkie rozlane płyny pozostawiające uporczywe plamy oraz środki żrące muszą zostać niezwłocznie usunięte z powierzchni. Przy usuwaniu plam należy zastosować się do zaleceń producenta danego środka czyszczącego.
Na prośbę Klienta testujemy działanie substancji na podłogę DESIGNline CONNECT ®.
Proszę zwrócić uwagę na: meble na kółkach oraz krzesła obrotowe należy wyposażyć w rolki typu W
(DIN 12529); pod nogi krzeseł zaleca się przyklejenie stopek filcowych; czarne gumowe zakończenia nóg krzeseł lub stołu mogą pozostawić widoczne przebarwienia na podłodze; oleje muszą zostać usunięte natychmiast z powierzchni ze względu na wysokie niebezpieczeństwo poślizgnięcia się; długie działanie silnie żrących środków jak np. aceton, ketony lub środki dezynfekujące mogą prowadzić do wystąpienia zmian na powierzchni i muszą zostać usunięte natychmiast z podłogi.
Zastrzegamy możliwość zmiany danych technicznych.
Wszystkie instrukcje montażu i pielęgnacji, które ukazały się dotychczas, tracą swoją ważność

do góry