UPS

UPSTM - Ultra Performance System - jest najnowocześniejszą, wysokowydajną, opatentowaną technologią, znacznie rozszerzającą możliwości wykładzin igłowanych (tuftowanych) i oferującą dużą elastyczność w zakresie montażu. 

Na system składają się procesy obejmujące podłoże zbudowane z wielu warstw o różnej gęstości połączone z wyjątkowym, zmodyfikowanym chemicznie środkiem wiążącym, określanym jako „kopolimer o zwiększonej termoutwardzalności” ("Advanced Thermoset Co-polymer"). Ta kombinacja konstrukcji i chemii daje technologii UPS niezwykłą wytrzymałość, elastyczność i stabilność. Ponadto UPS jest jedynym wysokowydajnym produktem igłowanym typu broadloom (szerokie krosno), który może być naciągany lub klejony bezpośrednio w oparciu o indywidualne potrzeby użytkownika. 
UPS określa umiejętności, wysokie dokonanie i opatentowaną technologię. Jest konstrukcją trwałą, odporną na wilgoć i przedłużającą długość użytkowania wykładziny, a co za tym idzie wpływa na obniżenie globalnych kosztów utrzymania powierzchni. Ponadto przy dłuższym okresie użytkowania zmniejsza się ilość wykadzin na wysypiskach co wpływa na zmniejszenie procesu zaśmiecenia Ziemi.
 
 
 
UPS jest rodzajem konstrukcji monolitycznie zespojonej z podłożem, którego w tradycyjnym rozumieniu, w tym systemie nie ma.
Wykładzina wygląda trochę jak niewykończona, jakby zapomniano przykleić podłoże. To podłoże jest zespolone z wierzchnią warstwą wykładziny stanowiąc z nią monolit.
 
Wykładzina wykonana w tej konstrukcji posiada dożywotnią gwarancję na: 
• Jednakową wysoką siłę związania runa z podłożem przez cały okres użytkowania
• Stabilność wymiarów przez cały okres użytkowania
• Nie wyciąganie się runa z podłoża przez cały okres użytkowania
 Nie uleganie rozluźnieniu runa na krawędziach  
• Brak odwarstwiania przez cały okres użytkowania
• Brak "mechacenia" i pylenia przez cały okres użytkowania
 
UPS ma również wpływ na środowisko
• Wydłuża okres użytkowania wykładziny, co powoduje mniej wykładzin na wysypiskach
• Nie zawiera PCV ani chloru
• zawiera lateks bez kauczuku butadienowo-styrenowego 
• Środek do uszczelniania łączeń ma niską zawartości lotnych substancji organicznych (VOC)
• System posiada CRI Green Label Certified® - ma niską zawartość lotnych substancji organicznych, produkt  przyjazny dla środowiska
• Nadaje się do recyklingu
• Właściwości przekraczające wymagane normy branżowe

do góry