Montaż wykładziny

Opracowano na podstawie tłumaczenia materiałów dostarczonych przez producenta wykładzin - Firmę MOHAWK

Wytyczne ogólne

- Instalacja wykładziny powinna odbywać się według wskazówek producenta przez wyspecjalizowane, autoryzowane ekipy instalatorskie.

- Przed instalacją wykładziny należy zadbać o prawidłowe przygotowanie podłoża. Podłoże powinno być równe i mocne. Temperatura podłoża powinna wynosić  pomiędzy  15-18° C.
 
- Wykładzina przed układaniem powinna zostać sklimatyzowana w pomieszczeniu przez przynajmniej 24 godziny.
 
- Układanie wykładziny powinno odbywać się w sposób, który minimalizuje ilość łączeń zgodnie z kierunkiem strzałek na spodzie wykładziny. Wykładzina powinna być klejona do podłoża klejem. Zawsze należy się zapoznać z instrukcją fabryczną kleju, co do wymogów stosowania i użycia odpowiednich narzędzi oraz zalecanych ilości kleju do zastosowania. 
Odpowiednio zainstalowana wykładzina powinna stanowić jednolitą powierzchnię, bez zagnieceń lub wybrzuszeń. 
 
Wytyczne szczegółowe
 
ZALECANE PROCEDURY UKŁADANIA WYKŁADZINY DYWANOWEJ METODA DIRECT GLUE DOWN (klejenie bezpośrednie) - jest to metoda układania najpowszechniej stosowana i tylko ją omawiamy szczegółowo
 
Wykaz czynności sprawdzajacych przed montażem wykładziny dywanowej:
 
1. Świeżo wylane posadzki betonowe potrzebują na ogół 90 do 120 dni na uzyskanie pełnej wytrzymałości.
2. Jeśli wilgotność względna powietrza przekracza 65%, wykładziny dywanowej nie należy układać, dopóki posadzka nie osiągnie wymaganego poziomu wytrzymałości.
3. W przypadku montażu metodą klejenia bezposredniego alkaliczność lub wskaznik PH w płycie betonowej powinny mieścić się w przedziale od 5 do 9.
4. Temperatura płyty betonowej powinna być ustabilizowana powyżej 180C przez 24 godziny przed i 24 godziny po ułożeniu wykładziny.
5. W celu prawidłowego montażu kluczowe są nastepujące warunki środowiskowe wewnątrz budynku. Przez 72 godziny przed i 72 godziny po ułożeniu temperatura musi byc w przedziale pomiedzy 180C i 350C, a wilgotność w przedziale pomiędzy 10% i 65%. Ponadto klej i środek do uszczelniania łączeń należy przechowywać w tych warunkach co najmniej przez 24 godziny przed montażem.
6. Przed montażem metodą klejenia bezpośredniego posadzkę należy właściwie zagruntować.
7. Przed montażem wykładzinę naley rozwinąć i pozostawić do wysezonowania przez co najmniej 24 godziny w celu wyprostowania.
8. Nie układać nigdy wykładziny na wykładzinie !!!
9. Nigdy nie ciąć wykładziny na wykładzinie, ponieważ może to spowodować zbyt głebokie zatapianie ostrza noża i przecięcie pętelek wykładziny pod spodem. Wykładziny nie należy składać ani zaginać, ponieważ może to spowodować trwałe zagniecenia.
10. Po montażu metodą klejenia bezpośredniego przez co najmniej 24 godziny należy unikac ustawiania mebli oraz dużego natężenia ruchu po wykładzinie. Meble i cieżki sprzęt wywieraja nacisk punktowy na wykładzine i mogą spowodować przerwanie kleju podczas przesuwania po niezabezpieczonej wykładzinie. W rezultacie mogą tworzyć się wybrzuszenia i/lub marszczenia. Zdecydowanie zaleca się, aby w fazie przeprowadzki na wykładzinie stosowac sklejke lub płyty pilśniowe w celu rozłożenia nacisku punktowego pochodzacego od mebli i cieężkiego sprzętu.
 
Kierunek układania 
 
Wszystkie trwale mocowane na pełnej szerokosci wykładziny podkładowe posiadają strzałkę na spodniej stronie, biegnącą wzdłuż, 60 cm od jednego z brzegów wykładziny. Strzałka ta wskazuje kierunek układania
się runa wykładziny. Przy łączeniu kawałki wykładziny powinny być przykładane do siebie ze strzałkami biegnącymi w tym samym kierunku. Na wszystkich ścinkach wykładziny, wykorzystywanych jako kawałki wypełniające, należy oznaczyć kierunek układania się runa, zanim strzałki zostaną usunięte.
 
Cięcie wykładziny i przygotowanie łaczeń
 
1. Każde łączenie przycinać wzdłuż rzędów pętelek za pomoca noża do cięcia podłoża wykładziny. Do rozdzielenia przędzy przed cięciem można użyc srubokręta lub czubka noża używanego do cięcia.
2. Inną metodą cięcia wykładzin pętelkowych jest cięcie po śladzie, stosowane do przycinania drugiej krawędzi wykładziny. Przecina się najpierw pierwszy kawałek wykładziny wzdłuż rzędów pętelek, a następnie podsuwa się drugą krawędź łączenia pod pierwszą krawędź. Następnie, używając pierwszej krawędzi jako prowadnicy, należy przyciąć drugi brzeg łączenia, trzymajac nóż pionowo.
3. Cięcie wszerz (łączenia poprzeczne) - stosować tę samą procedurę jak przy cięciu wzdłuż, przy czym należy użyc noża z prowadnicą górną, z ostrzem jak najbliżej krawędzi łączenia. W przypadku cięcia wykładzin wzorzystych, do połączenia z innym kawałkiem, każdą cześć należy przyciąć tak, aby pasowała do wzoru części poprzedniej.
4. Uszczelnianie krawędzi - w produktach tuftowanych wszystkie krawedzie przycinane należy uszczelnić środkiem uszczelniajacym „Seam Sealer” do styków, w celu uszczelnienia krawedzi i zapobieżenia strzępieniu się wykładziny.
 
Montaż
 
1. Ostrożnie odgiąć oba kawałki wykładziny na szerokość ok. 4 stóp (1,20 m) od łączenia uważając, aby nie przesunąć wykładziny (Uwaga: przed odgięciem wykładziny wzdłuż, położyć ciężarek lub sczepić środek obu części, aby zapobiec ich przesunięciu względem siebie).
2. Rozprowadzić równomiernie klej za pomocą szpachli z ząbkami 2,5x2,5x2,5 mm; szpachla cały czas musi być czysta i posiadać ząbki.
3. Zużycie nie powinno byc wieksze niż 0,3 l/m2.
4. Pozostawić klej w stanie odkrytym aż do uzyskania przyczepności. Uzyskanie przyczepności wymaga odpowiednio długiego czasu.
5. Wykładzinę z jednej strony położyć na klej do linii uprzednio zaznaczonej kredą i wygładzić. Docisnąć wykładzinę do podłoża, przesuwając po niej walec dociskowy o ciężarze 14-23 kg wzdłuż i wszerz. Umożliwi to usunięcie zatrzymanych pod wykładziną pecherzyków powietrza i równomierne dociśnięcie podłoża wykładziny do kleju.
6. Uszczelnić krawędź łączenia, nakładając ostrożnie kroplami wielkosci 0,3 cm, środek uszczelniający „Seam Sealer” do poziomu podkładu podstawowego. Połączyć szczelnie na styk drugą krawędź do pierwszej. Spowoduje to przesunięcie kleju na łączeniu z jednej krawędzi do drugiej i pełne uszczelnienie łączenia.
WAŻNE: W przypadku, gdy lateksowy uszczelniacz łączenia dostanie się na wierzch wykładziny, należy go wyczyścić wodą z mydłem, dopóki jest mokry. Jeśli stosuje się rozpuszczalnikowy środek czyszczący, zaleca się użycie rozpuszczalnika lub zmywacza klejów.
 
NIE UŻYWAĆ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH NA BAZIE ROPY NAFTOWEJ !
 
Montaż na prostych schodach bez nosków
 
1. Wykładzinę należy montować w jednym kawałku na stopniu i podstopnicy. Zmierzyć lewy i prawy bok każdego stopnia i przyciąć wykładzinę na wymiar.
2. Na krawędź stopnia nanieść pasek niepalnego kleju kontaktowego 3-calowym (7,5 cm) wałkiem malarskim lub szczotką ze szczeciny, nachodząc 5-8 cm na stopień i stopnice. Na spód wcześniej przygotowanej wykładziny nałożyć niepalny klej kontaktowy.
3. Za pomocą szpachli z ząbkami 3/32” (2,5mm) nałożyć klej do wykładzin dywanowych na resztę stopnia i podstopnicy.
4. Przed położeniem wykładziny na stopień odczekać, aż klej do wykładzin dywanowych uzyska odpowiednią przyczepność. Klej kontaktowy powinien być suchy przy dotknięciu.
5. Ułożyć wykładzinę na stopniu i podstopnicy, wygładzając ją na boki i rogi za pomocą rąk i docisku schodowego.
 
Montaż na prostych schodach z noskami
 
1. Wykładzinę należy układać w kawałkach: jeden na stopień i nosek, a drugi na podstopnicę.
2. Przy przycinaniu wstępnym wykładziny należy zostawić dodatkowo ok. 2,5 cm na długosci i szerokosci. Zaznaczyć dokładne wymiary każdego stopnia i noska i przyciąć na wymiar.
3. Po zmierzeniu podstopnicy każdego stopnia przyciąć wykładzinę na wymiar.
4. Na nosek stopnia i pod nim nanieść pasek niepalnego kleju kontaktowego 3-calowym (7,5 cm) wałkiem malarskim lub szczotką ze szczeciny, nachodząc 5-8 cm na stopień. Na spód wcześniej przygotowanej wykładziny nałożyć niepalny klej kontaktowy.
5. Za pomocą szpachli z zabkami 3/32” (2,5mm) nałożyc klej do wykładzin dywanowych na pozostałe powierzchnie stopnia i podstopnicy.
6. Przed położeniem wykładziny na stopień, nosek i podstopnicę odczekać, aż klej uzyska odpowiednią przyczepność. Klej kontaktowy powinien byc suchy przy dotknięciu.
7. Ułożyc wykładzinę na stopień i nosek; wygładzić ją na boki i rogi za pomocą rąk i docisku schodowego. Tę samą metodę stosuje się dla podstopnicy.
 
Stosowanie niewłasciwego kleju może być przyczyną wadliwego ułożenia, za co firma MOHAWK nie ponosi odpowiedzialnosci. Jakikolwiek klej użyjemy, musi on być odpowiedni do danego typu wykładziny i podłoża.

do góry