Układanie tapet

ZALECENIA

Poniższe zalecenia powstały w oparciu o najlepszą wiedzę, nie stanowią jednak gwarancji powodzenia prawidłowej instalacji tapet. Przed położeniem tapety zadaniem profesjonalnego i doświadczonego instalatora jest właściwa ocena stanu technicznego ścian, dobór odpowiednich materiałów i technologii oraz wzięcie pod uwagę wpływu warunków atmosferycznych panujących w danym pomieszczeniu.

Ważne:

  • Zakupione tapety należą do towarów ekskluzywnych i dlatego w celu uzyskania optymalnego rezultatu, zalecamy polecić instalację tapet doświadczonemu specjaliście
  • Sprzedawca tapet nie odpowiada za ewentualne reklamacje zwiazane z procesem kładzenia tapet

SPRAWDZENIE PRODUKTU

Prosimy o sprawdzenie, czy dostarczona tapeta zgadza sie z zamówieniem. Przed pocięciem i położeniem tapety należy sprawdzic każda rolkę, czy nie ma widocznych uszkodzeń, czy wzory i kolory do siebie pasują (ta sama kąpiel – batch number, widoczny na etykietach rolek, które prosimy zachować). Za sprawdzenie produktu odpowiada kupujacy.
Po położeniu 2-3 wysokości (brytów) należy powtórnie upewnić się, czy na tapetach nie występują różnice kolorystyczne lub uszkodzenia oraz, czy zastosowana technika klejenia jest prawidłowa. Jeżeli zauważone zostaną wady jakościowe lub problemy podczas układania, należy przerwać i skontaktować się ze sprzedawcą. Reklamacje przekraczajace 2-3 bryty, a dotyczące wad widocznych, nie beda akceptowane.
Każde zgłoszenie reklamacji musi być wsparte próbką tapety, numerem referencyjnym produktu oraz numerem kapieli.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Prawidłowe przygotowanie podłoża przed instalacja tapet, jest najważniejszą czynnościa oraz warunkiem koniecznym dla uzyskania dobrego efektu końcowego. Czynność tę należy wykonać niezwykle starannie.
Podłoże musi byc czyste, suche, o niskiej chłonności (w razie potrzeby zagruntowane), gładkie oraz wolne od kurzu (w praktyce oznacza to konieczność wykonania gładzi gipsowej).  Powinno być w miare jednolitej barwy oraz wolne od pozostałości po pigmentach, które mogłyby wsiąkać w tapetę i ja przebarwić. Warstwy starej farby (szczególnie olejnej), które częściowo lub całkowicie pokrywają ścianę, mogą utrudnić wnikanie kleju w podłoże. Najlepiej je zeskrobać, a w ostateczności dokładnie przetrzeć papierem ściernym i odtłuścić. Wszelkie ubytki, rysy i nierówności należy uzupełnić, a następnie przetrzeć papierem ściernym, po czym umyć wodą z preparatem odtłuszczającym i całość zagruntować.

Przy powierzchniach mocno wchłaniających (suche sztukaterie, panele gipsowe itp.) lub porowatych ścianach, konieczne jest zastosowanie środka gruntującego (na co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem tapetowania). Jeżeli nie wiadomo, czy ściana wymaga gruntowania, można ją zagruntować profilaktycznie. Przed naniesieniem gruntu należy dokonać próby, czy środek wnika w głąb. Jeżeli pozostaje na powierzchni ściany, należy przerwać gruntowanie. Zbyt duża ilość nałożonego gruntu może spowodować obniżoną przyczepność kleju, a tym samym i tapety.

Ściany swieżo tynkowane muszą być suche. W przypadku ściany niedawno tynkowanej, powinno się poprzez gruntowanie zneutralizować związki zasadowe, które mogą być w nich jeszcze obecne. Nie wolno kleic tapet na wilgotnych powierzchniach. Należy poczekać, aż ściany będą całkowicie suche. Niezastosowanie się do tych zaleceń powoduje ryzyko zmniejszenia przyczepności kleju oraz powstania w późniejszym terminie pleśni.

KLEJ

Wybór klejów na rynku jest szeroki i każdy specjalista stosuje wypróbowane i sprawdzone przez siebie rodzaje. Poza specjalistycznymi klejami do nakładania tapet winylowych, można stosować ogólnodostępny na rynku METHYL SPEZIAL (125g/4,5l wody) z dodatkiem 25% kleju PVA (biały klej do tapet). Proponujemy jednak stosować kleje profesjonalne o wysokiej jakości.

KLEJENIE

Przy nakładaniu tapety konieczne jest zastosowanie się do informacji, podanej przez producenta we wzorniku tapet, na odwrocie danej tapety lub na końcu wzornika (najczęściej informacja ta ma postać piktogramów, ich opisy zawarte są tutaj...). Piktogramy okreslają charakterystykę tapety oraz metodę instalacji w tym, czy metoda wymaga jakichś modyfikacji, w stosunku do dwóch podstawowych metod opisanych poniżej.


Metoda I - dla tapet o podłożu papierowym - klej na tapetę i ścianę

1. Tapetowanie zacząć od rozplanowania ułożenia brytów tapety na ścianie (zaleca się tapetowanie w kierunku od okna do drzwi, w przypadku tapet z dużym wzorem, można tapetować zaczynając od środka pomieszczenia).
2. Przed rozpoczęciem właściwego klejenia, do położenia pierwszego brytu konieczne jest zaznaczenie na ścianie pionu.
3. Pociąć tapetę na kawałki odpowiadające wysokości klejenia, pamiętając o odpowiednim dopasowaniu wzoru. Należy zostawić niewielki zapas (ok. 5cm) na długości brytu tapety.
4. Nałożyć klej na tapetę. Przy nakładaniu kleju należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne pokrycie brzegów tapet. Nie należy nakładać zbyt dużej ilości kleju oraz nie należy pokrywać klejem wiecej, niż jednego brytu w danym momencie.
5. Pasek tapety ostrożnie złożyć stronami posmarowanymi klejem do środka tak, aby cała posmarowana klejem powierzchnia była niewidoczna i nie miała styczności z powietrzem, co mogłoby spowodować jej wyschnięcie. Należy uważać, aby nie zrobić zagnieceń na zgięciu tapety. Mogą być one widoczne po ułożeniu tapety.
6. Pozostawić tapetę na 5-10 min. do nasiąknięcia (w przypadku niektórych tapet potrzebny czas może być dłuższy). W tym czasie ulegają one pęcznieniu, co może powodować rozszerzenie tapety do ok. 1 cm na szerokosci brytu.
7. Pasy tapety należy kłaść od góry ściany, w ten sposób, aby jedna ze złożonych jeszcze części swobodnie opadała w dół. Nastepnie, bardzo dokładnie dopasować wzór do naklejonego poprzednio brytu tapety.
8. Wszystkie brzegi tapet są firmowo przycięte i powinny być łączone na styk, za pomocą wałka lub miekkiej szczotki. Szczególnie delikatnie należy postępować w przypadku tapet papierowych i tapet z fakturą czy „flockiem”.
9. Usunąć pecherzyki powietrza za pomocą wałka lub miekkiej szczotki.
10. Przyciąć dla wyrównania ostrym nożem górną i dolną krawędź ułożonych brytów.
11. Usunać nadmiar kleju lekko wilgotną i czystą gąbką. Należy to czynić po nałożeniu każdego pasma tapety, aby klej nie wysechł. W żadnym wypadku nie trzeć wielokrotnie w tym samym miejscu i nie używać chemicznych środków czystości. Wysychający klej może zniszczyć powierzchnię tapety.


Metoda II - dla tapet na na osnowie nietkanej (podłozu fizelinowym) - klej na sciane

1. Przeprowadzić wszelkie czynności wstępne tak, jak w metodzie I zgodnie z punktami 1-3.
2. Równomiernie nałożyć cienką warstwę kleju na ścianę za pomocą wałka lub pędzla. Klej nakładać systematycznie tak, aby nie wysechł przed położeniem tapety. Najlepiej na powierzchnie nieco tylko większą, niż nakładany pasek tapety.
3. Nakładać przycięte suche pasy tapety na pomalowaną klejem ścianę.
4. Dalej postępować jak w metodzie I od punktu 7.


Metoda III – dla tapet z fabrycznie naniesionym klejem

Tapety, które zostały fabrycznie powleczone gotową warstwą kleju są oznaczane opisem „prepasted” lub symbolem
1. Zacząć tapetowanie stosując się do wszystkich wstępnych czynności opisanych w metodzie I do pkt.3.
2. Aktywować klej poprzez kontakt z wodą. Woda powinna mieć temperaturę otoczenia, a czas namaczania powinien być jednakowy dla wszystkich przyciętych brytów. Czynność tę można wykonać na dwa sposoby (ostateczna decyzje o wyborze metody należy powierzyć specjaliście, który będzie układał tapety):
- Zwijamy odcięty na miarę pas tapety, klejem na zewnątrz. Następnie zanurzamy rulon w pojemniku z wodą, na czas od 5 do 30 sekund. Po namoczeniu ostrożnie rozwijamy rulon, wyciągając tapetę z pojemnika z wodą. Powierzchnia z klejem powinna być mokra. Następnie należy złożyć pas tapety, klejem do środka i
pozostawić do nasiąknięcia przez 0,5-5 minut.
lub
- Odcięty na miarę pas tapety kładziemy na stole do tapetowania, stroną z klejem do góry. Następnie nanosimy na tapetę wodę przy pomocy pędzla, wałka lub spryskiwacza. Operację tę należy wykonać sprawnie i dokładnie, uważajac aby nie zagnieść tapety. Może być wskazana pomoc drugiej osoby. Po naniesieniu wody należy złożyć pas tapety klejem do środka i pozostawić do nasiąknięcia przez około 0,5-5 minut.
3. Nakładać kolejno pocięte kawałki tapety na ścianę, zgodnie z procedurą podaną przy metodzie I od pkt.7. Dopuszcza się posmarowanie tapety klejem w miejscach, w których istniejący klej nie został prawidłowo aktywowany lub na brzegach tapety, gdzie aktywowany klej najszybciej wysycha.

Tapety metalizowane

W ostatnim czasie wiele firm rozszerzyło swoją ofertę o tapety, które na powierzchni mają różnego rodzaju warstwę metalizowaną. Jest ona zbudowana w całości z folii aluminiowej lub zawiera domieszki tego metalu. Przy tego typu tapetach należy zwrócic szczególną uwagę na technologię ich kładzenia, a w szczególności na przygotowanie podłoża. Warstwa metalizowana może bowiem ulec utlenieniu pod wpływem alkalicznych substancji zawartych w tynku. Podczas przygotowywania podłoża do tapetowania należy przestrzegać następujących zasad:
1. Tynk ściany należy pokryć gruntem, który po jego wyschnięciu uniemożliwi przenikanie związków chemicznych o zasadowym lub kwasnym odczynie w kierunku tapety. Należy przy tym stosować się do instrukcji umieszczonej na opakowaniu zastosowanego środka gruntującego.
2. W przypadku, kiedy zachodzi podejrzenie, że ściana może mieć mocniejszy zasadowy odczyn (np. świeży tynk) należy nałożyć warstwę podkładowego papieru stosowanego jako podłoże pod tapety.
3. Dla całkowitej pewności, w skrajnych przypadkach można nałożyć na warstwę wcześniej położonego papieru tapetowego substancje gruntującą użytą do wstępnego zabezpieczenia ściany.
4. Do klejenia tapety należy użyć kleju o odczynie obojętnym nie zawierającego agresywnych chemicznie rozpuszczalników.

Końcowe uwagi ogólne

1. Przy układaniu tapet w poblizu gniazdek, przełączników elektrycznych, należy zachować szczególną ostrożność.
2. Przed przycięciem tapety należy sprawdzić, czy nie jest ona uszkodzona i nie ma innych wad widocznych. W ramach ewentualnych reklamacji, nie będą rozpatrywane roszczenia dotyczące kosztów innych, niz reklamowana tapeta.
3. W przypadku ciemnych tapet rekomenduje się pokolorowanie brzegu tapety markerem w odpowiednim kolorze, by ukryć jasne brzegi, widoczne czasem po niedokładnym przyklejeniu tapety. Innym sposobem zabezpieczenia się przed drobnymi niedokładnościami w kładzeniu tapety, może być wcześniejsze pomalowanie fragmentów ściany w przewidywanych miejscach styku brytów farba zbliżona kolorystycznie do klejonej tapety.
4. Niekiedy, choć są to przypadki dość rzadkie występują tapety technologicznie niedomalowywane na krawędziach. Przy kładzeniu takiego rodzaju tapet należy silnie dociskać do siebie krawędzie sąsiadujących brytów stosując mocniejszy klej. Takie prawidłowe działanie zapobiegnie powstaniu jaśniejszych pasów na łączeniach brytów.
5. Nie należy tapetować w temperaturze poniżej 10 stopni.
6. Podczas tapetowania i dwie doby po zakończeniu prac, zaleca się unikania przeciągów i intensywnego wietrzenia tapetowanych pomieszczeń.
7. Na wszelki wypadek należy zachować rezerwy tapety (z reguły zakupiona ilość tapety powinna być większa od powierzchni do pokrycia o około10%)
8. Należy zachować informacje dotycząca numeru kąpieli (batch number, lot number). Numer ten będzie niezbędny przy ewentualnym domawianiu tej samej tapety, aby nowe rolki pochodziły z tej samej kapieli i nie różniły się odcieniem od kupionych wcześniej.

 

Fototapety

UWAGA!
Niniejsza instrukcja nie jest uniwersalna. Została stworzona dla fototapet flizelinowych, które sprzdawane są w naszym salonie. Nie należy jej stosować przy naklejaniu innych tapet lub fototrapet.


Podłoże - przygotowanie ściany

Podłoże pod fototapetę należy przygotować w taki sam sposób jak pod inne tapety. Omówiliśmy ten temat powyżej.

Fototapeta - sprawdzenie fototapety

Przed naklejeniem fototapety należy sprawdzić czy nie posiada ona uszkodzeń mechanicznych, niezgodności kolorystycznej poszczególnych brytów, czy wzór na brytach współgra tworząc kontynuację wzoru oraz czy wymiary fototapety są takie, jakie zostały zamówione.
Zamontowanie fototapety z wadami spowoduje utratę gwarancji związanej z ich reklamowaniem.

Klej - przygotowanie kleju

Do fototapet należy zakupić klej do tapet fizelinowych - ciężkich. Nasza oferta tutaj...


Naklejanie fototapety (za pomocą kleju nakładanego na fototapetę)

1. Rozłóż dwa sąsiadujące ze sobą bryty i sprawdź ich spasowanie kolorystyczne oraz ciągłości wzoru.

2. Wybierz pierwszy z dwóch rozłożonych brytów i pomaluj jego spodnią (niezadrukowaną stronę) klejem do tapet, a następnie złóż pomalowane powierzchnie w taki sposób aby do siebie przylegały.

Uwaga! Przy składaniu fototapety nie należy jej zagniatać. Czas namaczania brytu około 5 minut.

3. Przyłóż bryt do ściany i delikatnie dociśnij w kilku miejscach, a następnie całość dociśnij miękkim wałkiem do naklejania tapet.

4. Kolejne bryty przyklejaj zgodnie z ich kolejnością wzoru pamiętając, że fototapety są docięte na styk, a zatem nie zakładaj jednego brytu na drugi. Wszystkie bryty namaczaj tyle samo czasu.

Naklejanie fototapety (za pomocą kleju nakładanego na ścianę)

1. Rozłóż dwa sąsiadujące ze sobą bryty i sprawdź ich spasowanie kolorystyczne oraz ciągłości wzoru.

2. Powierzchnię, na którą będziesz naklejał fototapetę pomaluj klejem.

3. Wybierz pierwszy z dwóch rozłożonych brytów i delikatnie dociśnij go do pomalowanej klejem powierzchni. Następnie całość brytu dociśnij miękkim wałkiem do naklejania tapet.

4. Kolejne bryty przyklejaj zgodnie z ich kolejnością wzoru pamiętając, że fototapety są docięte na styk, a zatem nie zakładaj jednego brytu na drugi.

UWAGA:
Ściereczki można użyć jedynie do delikatnego zmycia kleju z fototapety, ale nie wolno jej używać do przyciskania fototapety, wyciskania kleju, rozprowadzania kleju lub jakichkolwiek manipulacji z fototapetą. Do wyciskania bąbli powietrza, zgrubień kleju lub dociskania fototapety zawsze używaj WAŁKA DO DOCISKANIA TAPET

 

 

do góry